Czy kredyt gotówkowy opłaci się w 2018 roku?

Posted on marzec 01 2018 by zyskowny
Categories: Domyślne
Użyte znaczniki: , , , , , , , ,

Analiza rynku kredytowego wskazuje wyraźnie, że branża rozwija się stabilnie, mniej więcej na poziomie pięciu procent rocznie. Podpisywanie umów kredytowych interesuje coraz więcej potencjalnych kredytobiorców z kilku powodów. Przede wszystkim kredyt gotówkowy to okazja do spełnienia marzeń konsumpcyjnych bez potrzeby generowania bardzo dużych oszczędności w dłuższym okresie. Przy niskich stopach procentowych popyt na kredyt gotówkowy rośnie regularnie. Czy kredyt gotówkowy opłaci się w 2018 roku i z jakich powodów?

Polityka monetarna z dużym prawdopodobieństwem podniesienia stóp procentowych

Duże znaczenie dla rynku kredytowego ma podejście Narodowego Banku Polskiego do kształtowania polityki monetarnej. Wielu kredytobiorców, szczególnie długoterminowych z kredytami hipotecznymi obawia się podniesienia stóp procentowych, co spowoduje wiele interesujących konsekwencji. Przede wszystkim po wzroście stóp procentowych, a to zapowiada rosnąca inflacja (dane z końca 2017 roku) koszt obsługi zobowiązania stanie się naprawdę spory. Oczywiście stopy procentowe podnosi się w cyklach. Na początku różnica jest niewielka, ale już istotna z perspektywy firm pożyczkowych. Przy wzroście stóp procentowych można się z dużym prawdopodobieństwem spodziewać wejścia do sektora pozabankowego wielu nowych podmiotów zainteresowanych generowaniem zysków na pożyczkobiorcach. Zmienia się również struktura dochodów gospodarstw domowych w kraju. Styl życia na kredyt już praktycznie nikomu nie zagraża z powodów prawnych. Nie można już zapłacić za kredyt gotówkowy więcej niż wynosi jego pierwotna wartość zapisana w umowie. Jeżeli zaciągasz, np. 2000 złotych kredytu to koszty nie wyniosą, jak przed zmianami przepisów do kilku tysięcy złotych. Bariera kosztów pozaodsetkowych i oprocentowania nominalnego jest niezwykle korzystna dla interesów przeciętnych budżetów domowych w Polsce.

Relacje państwo – przedsiębiorca, a potencjalny wpływ na rynek kredytowy

W roku 2018 z dużym prawdopodobieństwem poprawią się wskaźniki budżetu państwa, co odbije się pozytywnie na zaufaniu do instrumentów dłużnych. Wielu inwestorów oczekuje hossy na rynku obligacji skarbu państwa, a następnie na obligacjach korporacyjnych. Przy średnio wysokich stopach procentowych kredytobiorcy tracą niewiele, natomiast firmy pożyczkowe zarabiają krocie. Przy solidnej konkurencji kredytobiorca zyska znacznie lepsze warunki pozyskania zobowiązania krótko i średnioterminowego. Można również liczyć na zmianę relacji w zadłużeniu właścicieli działalności gospodarczych. W 2018 przewiduje się wprowadzenie ułatwień dla przedsiębiorców, a także w przyszłości split payment (narzędzie do uregulowania spraw VAT). To zapowiada większe zapotrzebowanie na kredyty obrotowe, a także krótkoterminowe. Niektórzy przedsiębiorcy zaciągają kredyty jako klienci indywidualni, a później przeznaczają je na sprawy biznesowe. To niezwykle popularna praktyka w kraju.

Warto zaciągnąć kredyt gotówkowy, ale jednocześnie spłacać szybciej zobowiązania długoterminowe

Kredyt gotówkowy w 2018 może być nieco droższy, ale w krótkoterminowej perspektywie spłaty to różnica właściwie niezauważalna. Wyższe stopy procentowe zrównoważą w dużym stopniu potrzebę kredytowania i oszczędzania. Więcej kredytobiorców będzie zainteresowana szybszą spłatą zobowiązania, aby wejść w spokojnie w okres cyklicznego wzrostu stóp procentowych. Czy zamierzasz w 2018 roku finansować potrzeby konsumpcyjne kredytem gotówkowym z sektora pozabankowego i jakich warunków współpracy z firmami pożyczkowymi się spodziewasz?

on “Czy kredyt gotówkowy opłaci się w 2018 roku?”