Wysokość stóp procentowych a lokowanie oszczędności

Posted on lipiec 09 2019 by zyskowny
Categories: Domyślne

Lokaty bankowe powinniśmy wybierać, zwracając szczególną uwagę na wysokość stopy procentowej. Najwięcej zarobimy, kiedy podejmiemy decyzję o zdeponowaniu środków na lokacie o kwartalnej kapitalizacji odsetek. Faktem jest, że częstość naliczania odsetek różnicuje w nieznacznym stopniu te depozyty i decyduje o tym, który z nich jest najkorzystniejszy. Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie depozyt półroczny i kwartalny, naliczone odsetki zaczną „pracować” w przypadku reinwestycji w kolejnych okresach, powodując tym samym wyższą efektywną stopę procentową tych lokat. Lokaty bankowe są najbardziej opłacalnym rozwiązaniem w chwili gdy zdecydujemy się zdeponować na lokacie konkretniejszą sumę pieniędzy. Co oczywiste, w większości banków, dla których ulokowanie przez nas gotówki wiąże się z możliwością prawidłowego funkcjonowania, mamy możliwość otrzymania wyższego oprocentowania. Możliwość negocjowania stawek zaczyna się zwykle, jeśli zdeponowana przez nas kwota przekracza 100.000 złotych. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokładnie dowiedzieć się, od jakiej kwoty możemy zacząć ewentualne negocjacje z bankiem. Zdarzają się bowiem przypadki, kiedy bank znacznie obniża kwotę, od której uzależnia negocjacje stawek oprocentowania. Lokaty bankowe powinniśmy otwierać biorąc pod uwagę kwotę, jaką decydujemy się ulokować, oprocentowanie w skali roku oraz termin trwania lokaty. Warto także zapoznać się z informacjami dotyczącymi stóp procentowych oraz kapitalizacji odsetek. Należy również dokładnie określić, którego dnia po upłynięciu terminu lokaty, zebrane w wyniku jej trwania pieniądze zostaną przelane na nasze konto.

Zasady funkcjonowania lokat oraz ich oprocentowanie

Lokaty bankowe bardzo często oferują swoim klientom wysokie oprocentowanie. Nie wszyscy jednak do końca rozumieją zasady ich funkcjonowania. Oprocentowanie lokat potrafi skutecznie zaimponować nawet największemu sceptykowi, lecz nie należy pochopnie ulegać emocjom i liczyć na wysokie zyski przy symbolicznej wpłacie po kilku miesiącach. Lokaty bankowe mogą okazać się opłacalnym rozwiązaniem, szczególnie kiedy decydujemy się umieścić oszczędności na lokacie przynajmniej na okres 12 miesięcy. Stawki oprocentowania podawane są bowiem zawsze w skali roku. Stąd bardzo łatwo popełnić błąd w obliczeniach. Jeśli bank zaoferuje stawkę 4 procent, nie oznacza, że zostaną one naliczone po miesiącu trzymania oszczędności na lokacie, a dopiero po upływie roku. Płacenie czterech procent po upływie miesiąca czy nawet kilku, byłoby dla banków najzwyczajniej w świecie nieopłacalne.

Czy lokaty to czysty zysk?

Gdyby zysku z lokat nie postrzegać przez pryzmat 12 miesięcy, wyglądałyby one mniej więcej w następujący sposób: 1% na 3 miesiące, 1,3% na pół roku czy 1,7% na 8 miesięcy. A gdyby przełożyć przytoczone stawki na oprocentowanie w skali roku, to uzyskalibyśmy 4%, 2,6% oraz 2,55%. Lokaty bankowe być może nie są najbardziej korzystnym rozwiązaniem na świecie, jednak bezsprzecznie zapewniają bezpieczeństwo naszym oszczędnościom ulokowanym na jednej z nich. Lokaty bankowe są z pewnością bardzo bezpiecznym i niezawodnym sposobem na pomnożenie swoich oszczędności. Jest to inwestycja korzystna dla obydwu stron, gdyż dzięki naszym pieniądzom banki zyskują możliwości inwestycyjne związane z kredytowaniem czy pożyczkami. Choć wielu narzeka, że lokowanie pieniędzy na lokatach czy kontach oszczędnościowych wcale nie jest takie korzystne, nie zmienia to jednak faktu, że ten sposób oszczędzania pieniędzy jest nadal najpopularniejszą formą na zaoszczędzenie paru groszy, na rynku.

on “Wysokość stóp procentowych a lokowanie oszczędności”