Czym wyróżnia się chwilówka?

Posted on wrzesień 11 2018 by zyskowny

Chwilówka funkcjonuje na krajowym rynku z powodzeniem od lat dziewięćdziesiątych, natomiast dopiero od kilku ostatnich lat poprawił się jej profil prawny, który zabezpiecza zdecydowanie interesy kredytobiorców. Czym wyróżnia się chwilówka, czyli najbardziej krótkoterminowa forma zadłużenia gospodarstwa domowego? Oto kilka praktycznych wskazówek dla kredytobiorców.

Szczególne cechy chwilówki na krajowym rynku

Chwilówka to pożyczka krótkoterminowa, konsumpcyjna udzielana z reguły na 14(15) dni – 30 – 45 dni, rzadko dłużej ze względu na nadmierne ryzyko dla firmy pożyczkowej, która jednak ryzykuje tutaj własnym kapitałem. Parabanki dysponują wyłącznie własnymi środkami do udzielania pożyczek. Nie odpowiadają, podobnie do banków za depozyty oszczędnościowe. A zatem nie występuje w parabankach obszar rezerwy cząstkowej, co wyklucza docelowo „tworzenie pieniądza”. Takie różnice powodują, że parabankom zależy na możliwie największym zysku. Ten został jednak ograniczony nałożeniem limitów na koszty pozaodsetkowe, a także windykacyjne. Więcej szczegółów zapewnia tzw. ustawa antylichwiarska odnosząca się bezpośrednio do chwilówek. Standardowo do chwilówek odnosi się ustawa o kredycie konsumenckim, która sygnalizuje, że maksymalna kwota pożyczki krótkoterminowej to 255 550 złotych. W większości parabanków takiego limitu zupełnie się nie spotyka, bo zakłada zbyt duże ryzyko obsługi. Poza tym niewiele firm pożyczkowych dysponuje jednorazowo takim kapitałem. Kwoty rzędu 2000 – 5000 złotych to najpopularniejsza kategoria.

Łatwość uzyskania pieniędzy to najważniejsza zaleta chwilówki

Chwilówka to zobowiązanie czysto konsumpcyjne, stosunkowo proste do pozyskania przez internet, nie wymaga zabezpieczeń majątkowych, charakteryzuje się obecnie uczciwym standardem generowania kosztów pozaodsetkowych (dodatkowych). Dochodzi do tego skupienie na analizie zdolności kredytowej kredytobiorcy, co pozwala oczyścić rynek z podejrzanych podmiotów. Chwilówka wyróżnia się przede wszystkim maksymalną dostępnością i łatwością porównywania. To dobre narzędzie, jeżeli posiadasz pilny wydatek, a przy okazji dysponujesz stabilnymi zarobkami pozwalającymi udźwignąć dodatkowe oprocentowanie w kolejnym okresie rozliczeniowym.

on “Czym wyróżnia się chwilówka?”