Wysokość stóp procentowych a lokowanie oszczędności

Posted on lipiec 09 2019 by zyskowny
Categories: Domyślne

Lokaty bankowe powinniśmy wybierać, zwracając szczególną uwagę na wysokość stopy procentowej. Najwięcej zarobimy, kiedy podejmiemy decyzję o zdeponowaniu środków na lokacie o kwartalnej kapitalizacji odsetek. Faktem jest, że częstość naliczania odsetek różnicuje w nieznacznym stopniu te depozyty i decyduje o tym, który z nich jest najkorzystniejszy. Biorąc pod uwagę tylko i wyłącznie depozyt półroczny i kwartalny, naliczone odsetki zaczną „pracować” w przypadku reinwestycji w kolejnych okresach, powodując tym samym wyższą efektywną stopę procentową tych lokat. Lokaty bankowe są najbardziej opłacalnym rozwiązaniem w chwili gdy zdecydujemy się zdeponować na lokacie konkretniejszą sumę pieniędzy. Co oczywiste, w większości banków, dla których ulokowanie przez nas gotówki wiąże się z możliwością prawidłowego funkcjonowania, mamy możliwość otrzymania wyższego oprocentowania. Możliwość negocjowania stawek zaczyna się zwykle, jeśli zdeponowana przez nas kwota przekracza 100.000 złotych. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby dokładnie dowiedzieć się, od jakiej kwoty możemy zacząć ewentualne negocjacje z bankiem. Zdarzają się bowiem przypadki, kiedy bank znacznie obniża kwotę, od której uzależnia negocjacje stawek oprocentowania. Lokaty bankowe powinniśmy otwierać biorąc pod uwagę kwotę, jaką decydujemy się ulokować, oprocentowanie w skali roku oraz termin trwania lokaty. Warto także zapoznać się z informacjami dotyczącymi stóp procentowych oraz kapitalizacji odsetek. Należy również dokładnie określić, którego dnia po upłynięciu terminu lokaty, zebrane w wyniku jej trwania pieniądze zostaną przelane na nasze konto.

Read More